Tandläkaren som alltid är tillgänglig
1969 blev Kerstin Palm färdig med sina studier på Tandläkarhögskolan. Sedan dess har hon varit verksam i drygt trettio års tid som allmäntandläkare.
Förutom allmäntandvård utför Kerstin Palm även vissa kirurgiska ingrepp. Detta innebär att hon kan hålla en högre entusiasm i sitt yrke. Hon är också aktiv som smådjurstandläkare.
- Jag tycker att det är bra att få variation, istället för att hålla sig till ett visst verksamhetsområde. Det är inte roligt att upprepa samma behandling dag ut och dag in. Därför har jag valt att bredda min kunskap och utföra det mesta inom tandvårdsyrket. Och idag så är jag ju lika bra på alla de saker jag hållit på med i och med min långa erfarenhet som aktiv tandläkare, säger Kerstin.
Kerstin jobbar mycket med estetisk tandvård, bland annat blekning av tänder, porslinskronor och plastersättningar. Åldern på hennes patienter varierar mycket. Hennes äldsta patient är 95 år gammal och hennes yngsta 3 år.
För Kerstin är det mycket viktigt att vara åtkomlig för patienterna. Hon vill kunna ställa upp med kort varsel, trots att hon har en liten mottagning. Dessutom ser hon till att patienterna kan nå henne 24 timmar om dygnet.
- Om de ringer mig akut kan jag ofta ta emot dem med kortast möjliga varsel om det behövs, eller lugna dem och ta emot dem direkt följande morgon, säger Kerstin.
 
Tekniken i tandläkarbranschen utvecklas just nu mycket och Kerstin Palm försöker hela tiden hålla sig ā jour med vad som är på gång. Hon har installerat intraoral kamera och digital röntgen som hon har stor användning av.
- Det bästa med den digitala röntgentekniken är att det går fort, och man kan jobba i en miljö där man minimerar röntgenstrålningen. Det är också lätt att skicka en bild via e-post till en kollega om jag har frågor angående en patients problem. Då kan han eller hon titta på bilden och sedan kan vi diskutera över telefon hur behandlingen skall gå till, berättar Kerstin. Det är också miljövänligt då framkallnings- och fixeringsvätskor inte längre behövs.
 
Kerstin är med i Sveriges Tandläkarförbund, STF, som är den odontologiska professionens organisation. STF arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället, till exempel utbildning och vetenskap, yrkesetik och kvalitet i tandvården.

Kerstin Palm Leg. tandläkare

Bransch:
Tandläkare

Telefon: 08-611 77 75
Fax: 08-611 77 75


Email:
kpalm@chello.se

Adress:
Kerstin Palm Leg. tandläkare
Jakobsbergsgatan 8
11144 STOCKHOLM

| 13 SENASTE FÖRETAGEN